Musikutbildning

Musikvetare – var är det?

Det finns många yrken i musikvärlden och för personer som är mer intresserade av musik utifrån ett forskningsläge, finns musikvetenskap som ett steg in i den världen. Inom musikvetenskapen eller musikologi som det ibland heter, förs det en särskild inriktning som fokuserar på det sociala, etnografiska, politiska och musikaliska i musikhistorien.

Musikvetenskap på universitetsnivå

Att studera en kandidatexamen i musikvetenskap innebär att du kommer spendera 3 års heltidsstudier inom ämnet musikvetenskap. Dessa ger dig grunderna för att fortsätta arbetet som musikforskare i framtiden eller att jobba inom musikområdet på olika sätt. Om du exempelvis är intresserad av att bli musikkritiker, är det musikvetenskapliga programmet en utbildning som ger dig kunskaper och en god bakgrund till olika genrer och djupare musikanalyser. Eftersom utbildningen är bred och flexibel ägnar du dig åt att studera huvudsakligen musikvetenskap men har även två terminer att studera andra kurser, såsom journalistik eller historia. Dessutom kan du oftast göra utomlandsstudier inom ditt program men även göra praktik på olika musikinstitutioner men även hos skivbolag eller med etablerade musikjournalister. Oavsett vilken väg du väljer är musikvetenskap, ett studiefält som funnits väldigt länge i olika kulturer.

new-blog-lite